Policy Proposals

Policy Proposal: Transition Reserve and Transition Investment Plan for Large Polluters (English Version)

Marija Bartl and Nena van der Horst have written a policy proposal requiring large polluters to maintain a ‘transition reserve’ and develop meaningful ‘transition investment plans.’ It builds on their recent working paper: Taking the Green Transition Seriously: A Proposal for a ‘Transition Reserve’. This policy proposal outlines the potential legal mechanisms by which the … Read more

Transitiereserve en Transitie-Investeringsplan voor Grote Vervuilers

Marija Bartl en Nena van der Horst Dit voorstel verplicht bedrijven met een grote CO2-uitstoot om een ‘transitiereserve’ aan te houden en serieuze ‘transitie-investeringsplannen’ te ontwikkelen. Het voorstel laat zien hoe een transitiereserve en transitie-investeringsplannen in het Nederlands recht zouden kunnen worden geïmplementeerd, en wat de voordelen daarvan zouden zijn. Voor een verdere uitwerking van … Read more