Transitiereserve en Transitie-Investeringsplan voor Grote Vervuilers

//

Marija Bartl en Nena van der Horst

Dit voorstel verplicht bedrijven met een grote CO2-uitstoot om een ‘transitiereserve’ aan te houden en serieuze ‘transitie-investeringsplannen’ te ontwikkelen. Het voorstel laat zien hoe een transitiereserve en transitie-investeringsplannen in het Nederlands recht zouden kunnen worden geïmplementeerd, en wat de voordelen daarvan zouden zijn. Voor een verdere uitwerking van deze ideeën zie de N-EXTLAW working paper Taking the Green Transition Seriously: A Proposal for a ‘Transition Reserve’.

Leave a comment