Articles

Articles by the N-EXTLAW Team

De toekomst van winstuitkeringen aan aandeelhouders in een maatschappelijk ondernemingsrecht

Nena van der Horst (University of Amsterdam) 

Tijdschrift Ondernemingsrecht, 2023/98

Read the full article here

Abstract: De afgelopen vijf à tien jaar is in Ne der land en Europa een ontwikkeling zichtbaar waarin met het on der nemings recht wordt geprobeerd te bewerkstelligen dat grote ven noot schap pen hun negatieve impact op mens en milieu inperken. Het wettelijk systeem voor winstuitkeringen aan aan deel hou ders kan hierin een belangrijke rol spelen, maar is als on der werp in de discussie vooralsnog onderbelicht. Een uitzondering vormt de aanzet voor een wettelijke regeling voor de maatschappelijke BV (BVm), waarin voor het eerst wordt voorgesteld om maatschappelijke doelen een plek te geven in de wettelijke winstuitkeringsregeling. Nu door maatschappij en wetgever steeds vaker ook van vennootschappen zonder maatschappelijk doel maar mét grote negatieve impact wordt verwacht dat zij die impact inperken, kan het nieuwe denken over winstuitkeringen in de BVm-regeling een bredere re le vantie krijgen. In dit artikel wordt allereerst de bal bij bestuurders van ven noot schap pen gelegd. Zij kunnen maatschappelijke statutaire reserves invoeren of een ‘steward ownership’-structuur creëren, waardoor een deel van de winst van de vennoot schap gebruikt kan worden voor een transitie naar een meer maatschappelijk verantwoord bedrijfsmodel. Omdat voor beide opties instemming van aan deel hou ders vereist is, wordt geconcludeerd dat de wetgever in ieder geval voor ven noot schap pen met een grote negatieve impact op mens en milieu de wettelijke regeling voor winstuitkeringen zou moeten aanpassen. Voorgesteld wordt om ven noot schappen concrete handvatten te bieden middels transitieplannen en daaraan gekoppelde transitiereserves. Als alternatief wordt het idee opgeworpen om net als in de aanzet voor de BVm een nieuwe ‘maatschappelijke weigeringsgrond’ toe te voegen aan de uitkeringstest voor BV’s. Een aandachtspunt bij deze voorstellen is de mogelijkheid tot omzeiling via andere vormen van vermogensonttrekkingen
From an Extractive to a Non-Extractive Economy: Disentangling the Building Blocks of Non- Extractive Economic Practices 

Kinanya Pijl (University of Amsterdam) 

University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2022-39 International and Comparative Corporate Law Journal, Volume 15, 2022, Issue 2, p. 13-34 

Read the full article here

Abstract: The paradigm of contemporary business is extractive: oriented towards extracting ever more unpaid energy, resources, money, personal data, labour, health and well-being from people and from places. Extractivism reduces life into objects for the use of others as a source of profit, giving them no integrity or value of their own, turning living complex ecosystems into “natural resources”. Collectively, these dynamics expel people from economies and societies. The climate crisis, equity crisis and crisis of the natural world challenge the validity of the supposed “proper way of running an economy” that underlies the extractive capitalism in which – one way or another – we are all collectively trapped. But what should extractive capitalism be replaced with? We use the concept of non-extractiveness to capture the essence of a just economy, consisting of economic practices that are distributive and (re)generative by design – rather than depleting – of the very resources they depend on. A multitude of entrepreneurs around the world, such as Buurtzorg and Triodos Bank, are already experimenting with economic practices and organizational designs that serve to positively contribute to social, environmental and cultural change. In effect, they are experimenting with practical ways to reimagine extractive capitalism so that it works for all the members of society and our planet. This paper builds on the premise that these organisations may hold the key to deep societal transformation towards a non-extractive economy. This paper articulates the various ways in which organisations can be designed for non-extractiveness, focusing on the organisation’s purpose, revenue model, legal structure, internal distribution of benefits, internal distribution of decision-making power, culture, and environmental and societal impacts. A deep understanding of the various ways these organisations can be non-extractive can inspire lawyers to ensure that law is designed in such a way as to facilitate people and planet thriving in balance.

Keywords: regenerative business models; sustainable economy; corporate purpose; corporate governance; measuring impact